Tus Qauv Ntawm Tus Dej Dag Zog (VTM)

  • Disposable Sampling Tube

    Kev Cuam Tshuam Cov Khaub Ncaws

    Cov khoom no yog siv txhawm rau txhawm rau kuaj tus kab mob coj mus kuaj los ntawm lub qa lossis lub qhov ntswg, thiab cov ntaub qhwv yuav raug khaws cia rau hauv kab lis kev cai nruab nrab, uas tuaj yeem siv rau kev kuaj tus kab mob, kev coj noj coj ua thiab cais tawm.

+86 15910623759